​पृष्ठभूमि

२०१६ साल पौष २० गते नेपाल गजेट भाग ४ खण्ड ९ मा प्रकाशित तत्कालीन नेपाल सरकार, उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालयको सूचना अनुसार उक्त मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका सिभिल सप्लाइज विभाग र सेन्ट्रल पर्चेज डिर्पाटमेन्ट दुवैलाई समायोजन गरी वािणज्य विभागको स्थापना भएको हो ।

नेपाल सरकारबाट मन्त्रालयको समय समयमा गरिने हेरफेर र पुनःसंरचनामा बाणिज्य विभाग कहिले उद्योग बाणिज्य मन्त्रालय त कहिले वाणिज्य मन्त्रालय र कहिले वािणज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गत रहने गरेको । यसै क्रममा वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट मिति २०७२।९।२९ देखि आपूर्ति मन्त्रालय अलग्गै स्थापना भएपछि बाणिज्य मन्त्रालय अन्तर्गत पुनः वाणिज्य विभाग र आपुर्ति मन्त्रालय अन्तर्गत आपुर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग स्थापना हुन गएको ।

नेपालको संविधान २०७२ पछि नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली २०७४ बमोजिम संघमा उद्योग, बाणिज्य र आपूर्ति मन्त्रालयहरु गाभिएर एउटै उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय भएपछि सो मन्त्रालय अन्तर्गत २०७५ सालमा साबिकका बाणिज्य विभाग र आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग पुनः गाभिएर संघयि विभाग कै रुपमा बाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग गठन भएको हो ।

शुरुमा यो विभाग काठमाडौंको सिंहदरवार र त्यसपछि ज्याठा, वागबजार, बिजुली बजार हुदै वि.सं. २०५७ देखि बवरमहलमा रही आएको छ ।

UP
सुझाव​