​​सम्पर्क

नेपाल सरकार​
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय​
वाणिज्य विभाग​
बबरमहल, काठमाडौ, नेपाल ।​
फोन नं. : +९७७-१-४२४३९३९, ४२४७९१२, ४२३९१२३​
टोल फ्रि : १६६०-०१-३३०४४
अडियो सूचना : १६१८-०१-४२४७९१३
फ्याक्स नं. : +९७७-१- ४२४९६०३​
इमेल​ : mail@doc.gov.np
वेभसाइट​ : www.doc.gov.np

UP
सुझाव​