विभागको उद्देश्य

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका प्रमुख उद्देश्यहरु यस प्रकार रहेका छन् :-
 • खुला तथा उदार वातावरणको सिर्जनाद्वारा निजी क्षेत्रको बढ्दो सहभागिताबाट आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई अभिवृद्धि गरी अर्थतन्त्रमा यस क्षेत्रको योगदानमा वृद्धि गर्ने। व्यापारमा आइपर्ने समस्या समाधान गरी व्यापार सहजीकरण गर्ने।
 • निकासी व्यापारलाई प्रतिस्पर्धात्मक र दीगो रुपमा अभिवृद्धि गर्न नयाँ निकासीयोग्य वस्तुहरुको पहिचान, विकास तथा उत्पादन गरी व्यापारमा विविधीकरण गर्ने।
 • व्यापार सन्तुलनलाई कायम गर्दै दीगो रुपमा व्यापारको विस्तार गर्ने।
 • रोजगारमूलक व्यापार विस्तार गरी यस क्षेत्रको सामन्जस्य अन्य क्षेत्रसँग आवद्ध गर्ने।
 • आर्थिक दृष्टिकोणले बढी व्यावहारिक र स्तरीय रुपमा आन्तरिक मागको आपूर्ति गराउनुको साथै बढी मात्रामा विदेशी मुद्रा आर्जन हुने गरी निकासी बढाएर देशको शोधनान्तर स्थितिलाई सुव्यवस्थित गर्ने लक्ष्य लिई उदार तथा गतिशील व्यापार नीति अवलम्वन गर्ने।
 • देशगत तथा वस्तुगत व्यापार अभिवृद्धिका लागि विशेष प्रयत्न गर्ने।
 • आपूर्ति व्यवस्था सहजीकरण गर्ने।
 • उपभोक्ता हक हित संरक्षण गर्ने।
 • बजार संरक्षण तथा प्रतिस्पर्धा प्रवर्धन​ गर्ने।
 • राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा देखिएका समस्या समाधान गरी व्यापार सहजीकरण गर्ने।

विभागका कार्यहरु

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका प्रमुख कार्यहरु यस प्रकार रहेका छन् :-
 • निकासी, पैठारी सम्वन्धी ऐन नियमहरु कार्यान्वयन गर्ने।
 • निकासी, पैठारी इजाजत पत्र जारी गर्ने।
 • व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि हात हतियार खरीद गर्न पैठारी इजाजतपत्र जारी गर्ने।
 • विस्फोटक पदार्थको पैठारी गर्न इजाजत जारी गर्ने।
 • भारतीय कोटा अन्तर्गत नेपालमा आयात गरिने वस्तुको कोटा सम्वन्धी कार्य गर्न इजाजतपत्र जारी गर्ने।
 • सूर्ति पैठारी गर्न इजाजतपत्र जारी गर्ने।
 • ओजनतह नष्ट गर्ने पदार्थको पैठारी गर्न इजाजतपत्र जारी गर्ने।
 • प्राइभेट फर्म, साझेदारी फर्म तथा एजेन्सीको दर्ता एवं नवीकरण, संशोधन र खारेज गर्ने।
 • समुन्द्रपारका देशहरुबाट सामान पैठारी गर्न वाणिज्य बैंकहरुमा व्यापारिक फर्महरुले खोलेको प्रतितपत्रमा भन्सार विन्दु संशोधनको लागि सिफारिश गर्न माग भै आएमा वाणिज्य बैंकहरुलाई भन्सार विन्दु संशोधन गर्न स्वीकृति दिने।
 • जनवादी गणतन्त्र चीनको स्वशासित क्षेत्र तिव्वत तर्फबाट हिमाल आरोहण गर्न नेपालको बाटो भै जाने पर्वतारोही दलले आफूसँग ल्याएका सामानहरु नेपालका भन्सार विन्दुमार्फत लानुपर्दा ट्रान्जिट सुविधाको लागि भन्सार विभागलाई सिफारिश गर्ने।
 • ठूलो मात्रामा हुने BLOCK PURCHASING सम्वन्धी टेण्डरको सूचना सार्क सदस्य राष्ट्रहरुसँग आदान प्रदान गर्ने।
 • छाला निकासी तथा गलैंचा निकासीको अनुगमन गर्ने।
 • उत्पतिको प्रमाणपत्रको अनुगमन गर्ने।
 • नियमित रुपमा वजारको मूल्यसूची संकलन गर्ने, मूल्यसूची अद्यावधिक (भारत तथा अन्तर्राष्ट्रिय वजार समेतको) गर्ने तथा आवश्यक वस्तुहरुको नियमित रुपमा आपूर्ति भए नभएको अनुगमन गरी सम्वन्धित निकायलाई जानकारी दिने र अन्य तोकिएको कामहरु गर्ने।
 • आपूर्ति व्यवस्था सहजीकरण सम्वन्धी कार्यहरु गर्ने।
 • उपभोक्ता हक हित संरक्षण सम्वन्धी कार्यहरु गर्ने।
 • नियमित बजार अनुगमनद्वारा बजार संरक्षण तथा प्रतिस्पर्धा प्रवर्धन​का कार्यहरु गर्ने।
 • राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा देखिएका समस्या समाधान गरी व्यापार सहजीकरण गर्ने।
 • पेट्रोलियम तथा ग्यास कारोबार (नियमन​) आदेश​, २०६९ बमोजिम इजाजत पत्रसम्बन्धी कार्य नियमित आन्तरिक बजार आनुगमन सम्बन्धी कार्यहरु
UP
सुझाव​