​आयात निर्यात

निकाशि पैठारी गर्न आबश्यक पर्ने कागजातहरु
 • १. वि.वि.नि. फाराम ।
 • २. टि.टि / डि.ए.पि. कपि ।
 • ३. प्रोफर्मा इन्भाईस ।
 • ४. कमर्सियल इन्भाइस ।
 • ५. दर्ता प्रमाण पत्रमा फोटो टासेको ब्यक्तिको नागरिकता को सक्कल सहित उपस्थित हुनुपर्ने।
 • ६. प्याकिङ्ग लिस्ट ।
 • ७. Bill of Lading ।
 • ८. Certificate of Origin ।
 • ९. Insurance ।
 • १०. फर्म/कम्पनी/उद्योग दर्ता प्रमाणपत्र / प्रोजेक्ट रिपोर्ट ।
 • ११. VAT दर्ता प्रमाणपत्र ।
 • १२. करचुक्ता/द्खिला गरेको प्रमाणपत्र ।
 • १३.Exim Code ।
UP
सुझाव​