​वाणिज्य,आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग अन्तर्गतका कार्यालयहरू

  • वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय, विराटनगर,फोन नं. 021475454, banijyabrt10@gmail.com,
  • वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय, वीरगञ्ज फोन नं. 9807730842, commerceofficbrn@gmail.com
  • वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय,भैरहवा फोन नं. 071-570286, banijyarupandehi@gmail.com
  • वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय, नेपालगञ्ज फोन नं. 081534327, commerceofficenpj44@gmail.com
  • वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय, धनगढी फोन नं. 091524576, dockailali7@gmail.com
UP
सुझाव​